DỰ TOÁN ĐƠN HÀNG
(Dự toán chỉ có giá trị tham khảo trong ngày)

Tỷ giá 1 ¥ = 190 VNĐ (08/12/2022)
Lựa chọn dịch vụ:
Tổng chi phí dự kiến:
0 VNĐ
(0 JPY)
DỰ TOÁN PHÍ MUA HÀNG
(THANH TOÁN LẦN 1)
THÀNH TIỀN
0 JPY
PHÍ DỊCH VỤ BB (5%)
0 JPY
PHÍ ĐẤU GIÁ
324 JPY
TỔNG TIỀN
0 JPY
0 VNĐ
DỰ TOÁN PHÍ VẬN CHUYỂN
(THANH TOÁN LẦN 2)
STT NỘI DUNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ SỐ KG THÀNH TIỀN ĐVT
1 Phí vận chuyển Quốc Nội Nhật Tham khảo Yamato 0 1 0 JPY
2 Phí vận chuyển Quốc Tế 230.000 VNĐ / kg 1,211 1 1,211 JPY
3 Phụ thu 0 1 0 JPY
TỔNG TIỀN
0 JPY
0 VNĐ
Khách hàng tự làm báo giá Tại Đây
Xuất PDF